Volledig selfservice en geen Data-opslag.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

U als werkgever/organisator blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de gebruikmaking en het beschikbaar stellen van deze veilige tool, waarmee u het welzijn van uw medewerkers en bezoekers van uw bedrijf hoog acht. U vergroot hiermee uw betrokkenheid naar een ieder persoon. Hiermee bereikt u op de werkvloer rust en een veilig gevoel voor een ieder.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft dan ook aan dat een werkgever van de medewerker mag verlangen om zijn of haar gezondheid scherp in de gaten te houden. Zeker als de medewerker niet thuis aan het werk is. De AP geeft ook aan dat de medewerker ook onder werktijd dit kan controleren door zelf zijn of haar temperatuur te meten. Als er een TemperatuurCheck tool aanwezig is, dan is dit natuurlijk prettig voor een ieder!

AVG Sticker

TC- Geen data opslag“De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.”
(Bron: website Autoriteit Persoonsgegevens)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Natuurlijk heeft u aandacht voor waardetoevoeging voor zowel Planet, Profit en People. U zoekt voortdurend naar de perfecte transparante balans waarbij de belangen van de medemens voorop staat.
U staat er dan ook volledig achter dat u veiligheid en gezondheid voor medewerkers, bezoekers, relaties en gasten op elke locatie borgt. Zo geeft artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet aan: "De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij de risico's van het werk zo goed als redelijkerwijs mogelijk is zal beperken"

AVG Vinkje